Khoa kinh tế

Mục tiêu đào tạo của khoa kinh tế là trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể làm việc trong lĩnh vực kinh tế

Đăng ký tư vấn
Zalo OA
Facebook Messenger