liên kết đại học

Đại học

LIÊN THÔNG

Danh sách ngành Đào tạo

 • Kế toán
 • Điều dưỡng
 • Quản lý nhà nước
 • Ngôn ngữ Anh
 • Luật kinh tế
 • Thú y
 • Quản trị kinh doanh
 • Ngôn ngữ Trung
 • Luật
 • Quản trị kinh doanh

Đối tượng tuyển sinh

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trở lên

Lợi ích chương trình học

Được giới thiệu việc làm trong quá trình đang học tại trường.
Có thể học lên Thạc sĩ.

Thời gian xét tuyển nhập học

Trường Cao Đẳng Công Nghệ Và Du Lịch nhận hồ sơ xét tuyển liên tục, liên hệ trực tiếp tại phòng tuyển sinh, Fanpage hoặc qua các số điện thoại của trường để được tư vấn rõ hơn.

Văn bằng tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp học viên được cấp bằng Cử nhân Đại học và đủ điều kiện học liên thông trực tiếp lên Thạc sĩ.

Xem chi tiết

Đại học

TỪ XA

Danh sách ngành Đào tạo

 • Luật
 • Luật kinh tế
 • Ngôn ngữ Anh
 • Ngôn ngữ Trung
 • Quản lý nhà nước
 • Kế toán
 • Quản trị kinh doanh

Đối tượng xét tuyển và thời gian đào tạo:

– Đối tượng thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương: Thời gian đào tạo từ 3,5 năm trở lên.

– Đối tượng thí sinh tốt nghiệp Trung cấp: Thời gian đào tạo từ 3 – 3,5 năm.

– Đối tượng thí sinh tốt nghiệp Cao đẳng: Thời gian đào tạo từ 2 – 2,5 năm.

– Đối tượng thí sinh tốt nghiệp Đại học trở lên: Thời gian đào tạo từ 1,5 – 2 năm

Hình thức đào tạo:

Khung chương trình học theo tín chỉ, học phí chuẩn quy định của Nhà trường, phương thức đào tạo trực tuyến E-Learning.

Văn bằng tốt nghiệp

– BẰNG ĐỎ tốt nghiệp do Đại Học Thành Đông cấp, được Bộ Giáo dục & Đào tạo công nhận, có thể học lên cao học.

– Đặc biệt: Văn bằng tốt nghiệp đại học không còn ghi hình thức đào tạo “hệ từ xa”.

Xem chi tiết