Điều khoản và điều kiện sử dụng website

I. Giới thiệu

Bài viết này mô tả các Điều khoản và điều kiện sử dụng website của chúng tôi. Việc truy cập và sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc quý khách đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện này. Nếu quý khách không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, xin vui lòng không tiếp tục sử dụng trang web.

II. Điều khoản và điều kiện sử dụng website

 1. Tuân thủ luật pháp:
  Quý khách cam kết sử dụng trang web này tuân thủ tất cả các luật pháp, quy định và quyền của bên thứ ba liên quan đến việc sử dụng trang web. Quý khách không được sử dụng trang web cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc gian lận.
 2. Quyền sở hữu trí tuệ:
  Tất cả quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm bản quyền, thương hiệu và tài sản trí tuệ khác, liên quan đến nội dung và thiết kế của trang web này thuộc về chúng tôi hoặc các bên thứ ba có liên quan. Quý khách không được sao chép, sửa đổi, phân phối hoặc sử dụng nội dung trang web mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ chúng tôi hoặc chủ sở hữu tương ứng.
 3. Nội dung và thông tin:
  Chúng tôi cung cấp thông tin và nội dung trên trang web này chỉ nhằm mục đích thông tin chung. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác, độ tin cậy hoặc tính hoàn chỉnh của thông tin được cung cấp. Quý khách sử dụng và dựa vào thông tin trên trang web này tại riêng rủi ro của mình.

III. Liên kết và nội dung bên thứ ba

 1. Liên kết đến trang web bên thứ ba:
  Trang web có thể chứa liên kết đến các trang web bên thứ ba. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung và hoạt động của các trang web bên thứ ba này. Việc truy cập và sử dụng các trang web bên thứ ba được thực hiện tại riêng rủi ro của quý khách.
 2. Nội dung bên thứ ba:
  Trang web có thể hiển thị nội dung được cung cấp bởi các bên thứ ba như quảng cáo, đối tác hoặc nguồn tin khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác, độ tin cậy và tính hoàn chỉnh của nội dung bên thứ ba. Quý khách sử dụng nội dung bên thứ ba này tại riêng rủi ro của mình.

IV. Bảo mật và thông tin cá nhân

 1. Bảo mật thông tin cá nhân:
  Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách theo chính sách bảo mật của chúng tôi. Việc sử dụng thông tin cá nhân của quý khách sẽ tuân thủ các quy định pháp luật và chúng tôi không tiết lộ hoặc chuyển giao thông tin cá nhân cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của quý khách, trừ khi có yêu cầu pháp lý hoặc theo quy định của chính sách bảo mật.
 2. Các biện pháp bảo mật:
  Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách khỏi mất mát, lạm dụng hoặc truy cập trái phép. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo rằng các biện pháp bảo mật sẽ hoàn toàn ngăn chặn các rủi ro bảo mật.

V. Thay đổi và chấm dứt

Chúng tôi có quyền thay đổi, điều chỉnh hoặc chấm dứt các điều khoản và điều kiện sử dụng trang web này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Việc sử dụng tiếp tục của quý khách sau khi có bất kỳ thay đổi nào đồng nghĩa với việc quý khách chấp nhận và tuân thủ các thay đổi đó.

VI. Miễn trừ trách nhiệm

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt hoặc bất kỳ thiệt hại nào khác phát sinh từ việc sử dụng trang web này hoặc từ việc không thể truy cập trang web.

VII. Liên hệ

Nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi, yêu cầu hoặc khiếu nại nào liên quan đến điều khoản sử dụng trang web này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên hệ được cung cấp trên trang web.

Phòng Tuyển sinh – HỌC VIỆN TÚ TÀI

 

VIII. Hiệu lực

Các điều khoản và điều kiện sử dụng trang web này có hiệu lực kể từ ngày công bố và áp dụng cho tất cả người sử dụng trang web từ thời điểm đó.

Trên đây là bài viết về điều khoản sử dụng trang web. Quý khách vui lòng đọc và hiểu rõ các điều khoản này trước khi sử dụng trang web.