THỰC HIỆN BÀI TRẮC NGHIỆM NGAY

Ghi chú: Làm hết cả 3 phần tượng trung cho 6 nhóm tính cách
Có tư vấn hướng nghiệp và giải thích sau khi hoàn thành
Trả lời thành thật với tính cách của mình
Không bấm F5 hay tải lại trang trong quá trình làm bài
Chọn các câu hỏi phù hợp (có thể chọn một hoặc nhiều câu)
=> Kết quả: Điểm số phần nào cao nhất bạn thuộc nhóm tính cách và nghề nghiệp đó

1.1. Tôi là người…
1.2. Tôi có thể…
1.3. Tôi thích…
2.1. Tôi là người…
2.2. Tôi có thể…
2.3. Tôi thích…
3.1. Tôi là người…
3.2. Tôi có thể…
3.3. Tôi thích…
Bạn thuộc người Nhóm R: Realistic - Người thực tế

Thực tế (R) - Quan tâm đến các lĩnh vực khoa học hoặc máy móc và các hoạt động đòi hỏi sự phối hợp vận động, kỹ năng và sức mạnh thể chất. Nhóm Thực tế quan tâm đến công việc truyền thống, thực tế, làm việc trong các lĩnh vực như sửa chữa, xây dựng hoặc nông nghiệp.

Bạn thuộc người Nhóm I: Investigative - Người thích nghiên cứu

Nghiên cứu (I) - Thích suy nghĩ hơn là hành động, tổ chức và thấu hiểu hơn là thuyết phục. Họ thích làm những việc liên quan đến lý thuyết, nghiên cứu và tìm hiểu trí tuệ.

Bạn thuộc người Nhóm A: Artistic - Người có tính nghệ sĩ

Nghệ thuật (A) - Thích tìm kiếm những ý tưởng mới và sáng tạo. Đây là những người có khả năng nghệ thuật, cải tiến, trực giác và thích làm việc trong các tình huống không có kế hoạch trước như dùng trí tưởng tượng và sáng tạo.

Bạn thuộc người Nhóm S: Social - Người có Tính xã hội

Xã hội (S) - Quan tâm cao đến người khác, thích giúp đỡ người khác, hiểu người khác và có khả năng giảng dạy. Họ thích làm việc với con người, thích soi sáng, giúp đỡ, truyền đạt thông tin, huấn luyện hoặc chữa trị cho người khác hoặc có kỹ năng về ngôn ngữ. Họ có khả năng về ngôn ngữ.

Bạn thuộc người Nhóm E: Enterprising - Người dám nghĩ dám làm

Quản lý (E) - Có kỹ năng xã hội xuất sắc và giỏi thuyết phục người khác. Đây là những người thích làm việc với con người, thích ảnh hưởng, thuyết phục, thể hiện, lãnh đạo hoặc quản lý con người vì các mục tiêu của tổ chức hoặc lợi ích kinh tế.

Bạn thuộc người Nhóm C: Conventional - Người công chức

Nghiệp vụ (C) - Có tổ chức, chính xác và bài bản. Đây là những người thích làm việc với dữ liệu, có kỹ năng làm việc với con số và công việc lưu trữ, văn thư, thực hiện nhiệm vụ được giao một cách chi tiết hoặc thực thi nhiệm vụ dựa vào sự hướng dẫn của người khác

TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP

    THÔNG TIN CÁ NHÂN    THÔNG TIN TƯ VẤN